.
.

.          .

<

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

Parterowy w Strzeniówce

opiselewacjerzut parteru


obrazek

Lokalizacja:
ul. Tujowa, Strzeniówka, gmina Nadarzyn, woj. Mazowieckie
Powierzchnia użytkowa: 287,8 m kw.
Projekt: maj 2010

Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka
Konstruktor: mgr inż. Józef Hila

Dom parterowy z mieszkaniem dla seniorów

elewacje

rzut parteru

>