.
.

.          .

.

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl


Z pracownią stale współpracują:

architekci:
mgr inż. architekt Maria Murza-Mucha (projektant)
mgr inż. architekt Michał Ostaniewicz
mgr inż. architekt Klara Ostaniewicz
mgr inż. architekt Paweł Orgański
informatyk:
mgr inż. Marcin Sawicki
konstruktorzy:
mgr inż. Józef Hila (projektant)
mgr inż. Halina Skarzyńska Hila (projektant)
mgr inż. Piotr Kacicki (projektant)
instalatorzy:
mgr inż. inżynierii środowiska Janusz Karwas (projektant)
mgr inż. Magdalena Karwas
technik Zdzisław Pokrzywnicki
technik Tadeusz Gałązka (projektant)
geolodzy:
mgr inż. Krzysztof Remiszewski
mgr Joanna Remiszewska

.