.
.

.          .

.

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

PRACOWNIA PROJEKTY SYLWII STRZELECKIEJ
ul. Drawska 5, 02-202 Warszawa
tel.: (22) 658 25 65
e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

arch. Sylwia Strzelecka
tel.: 607 05 75 07
e-mail: sylwia@soprojekt.pl

facebook instagram

02-202 Warszawa, ul. Drawska 5, kom.: 607 05 75 07, tel.: (22) 658 25 65, e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

.