.
.

.          .

<

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl


obrazek

Lokalizacja:
wie¶ Turzyn, gmina Brańszczyk, pow. wyszykowski, woj. mazowieckie
Powierzchnia użytkowa: 380,5 m kw.
Projekt: marzec 2010

Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka
Konstruktor: mgr inż. Halina Skarzyńska Hila

elewacje

rzut parteru

rzut poddasza

zdjęcie 1

123

>

zdjęcie 2

123

<

>

zdjęcie 3

123

<

zdjęcie 1

123456789

>

zdjęcie 2

123456789

<

>

zdjęcie 3

123456789

<

>

zdjęcie 4

123456789

<

>

zdjęcie 5

123456789

<

>

zdjęcie 6

123456789

<

>

zdjęcie 7

123456789

<

>

zdjęcie 8

123456789

<

>

zdjęcie 9

123456789

<

>