.
.

.          .

<

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

Dom parterowy z mieszkaniem służbowym

opiselewacjerzut


obrazek

Lokalizacja:
ul. Klonowa, Słupno, powiat płocki, woj. mazowieckie
Powierzchnia użytkowa: 336,0 m kw.
Projekt: maj 2012

Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka
Konstruktor: mgr inż. Halina Skarzyńska Hila

Zaprojektowany na płaskiej, czworokątnej działce położonej w niewielkiej miejscowości w okolicach Płocka.
Układ funkcjonalny i bryła budynku podzielona jest na dwie części spięte ze sobą przeszklonym łącznikiem stanowiącym jednocześnie strefę wejściową, przejście do ogrodu i komunikację między dwiema strefami domu. Szerokie założenie dzieli teren na podjazd z podwórzem frontowym i urządzony ogród z tarasami i podcieniem przy strefie dziennej.

elewacje

rzut

>