.
.

.          .

<

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl

Kamienny w Strzelcach Opolskich

opiselewacjerzut


obrazek

Lokalizacja:
ul. Kozielska, Strzelce Opolskie, woj. opolskie
Powierzchnia użytkowa: 232,88 m kw.
Projekt: czerwiec 2012

Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka
Konstruktor: mgr inż. Piotr Kacicki

Dom parterowy dla czteroosobowej rodziny zlokalizowany na dużej działce położonej na granicy zabytkowego parku w Strzelcach Opolskich. Dwukondygnacyjne przeszklenie w salonie otwiera widok na wiekow± zieleń parku - malownicz± i bajkow± o każdej porze roku.

elewacje

rzut

>