.
.

.          .

<

P R O J E K T Y   S Y L W I I   S T R Z E L E C K I E J

tel.: 607 05 75 07,   e-mail: soprojekt@soprojekt.pl


obrazek

Lokalizacja:
Semkowo, okręg Mińsk, Białoru¶
Powierzchnia użytkowa: 327,5 m kw.
Projekt: luty 2014

Autor projektu: arch. Sylwia Strzelecka
Konstruktor: mgr inż. Piotr Kacicki

Dom parterowy, z piętrem nad czę¶ci± parteru. Elewacja wykończona kamieniem naturalnym i szalówk± modrzewiow±. Usytuowany w willowej, luksusowej dzielnicy w¶ród jezior i lasów sosnowych w okolicy Mińska na Białorusi.

elewacje

rzut parteru

rzut piętra

>